Transparentnost delovanja

ZA LETO 2022
Ključni dokumenti: AKT O USTANOVITVI
Vsebinska poročila: LETNO VSEBINSKO POROČILO 2022
Finančna poročila: FINANČNO POROČILO ZA LETO 2022
Prihodki v 2022: 1.738,10
Odhodki v 2022: 2.255,24, od tega 1.405,11 stroški materiala (drobni inventar za pisarno) in 850,13 za storitve (od tega 750,00 za storitve iz s.p.-ja, pogodbeno delo za storitve psihoterapije, svetovanja in vodenja psihosocialnih delavnic preko Manca Švara s.p.)
Dosežki v 2022: Dolgoživa družba: “Moja zgodba iz tišine”, Delavnice za preprečevanje samomorilnosti in samopoškodovanja otrok v MOK Koper (v sodelovanju z društvom CPPK), “Izzivi mladosti – Sfuraj z ustvarjalnostjo”, Socialna preventiva v Občini Piran, Preventivne delavnice za lajšanje čustvenih stisk ter čustveno opismenjevanje otrok in mladostnikov.
Plača in razmerje med plačami v 2022: V letu 2022 je zavod bil ustanovljen aprila 2022, dejavnost se je pričela izvajati konec leta 2022, v začetku 2023 se je na Zavodu zaposlila direktorica, mag. Manca Švara. Primarna dejavnost zavoda je povezana s psihoterapijo in svetovanjem, registrirana s šifro 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti. Pomemben del zavoda je prav tako promocija duševnega zdravja, raziskovanje na področju družboslovja in humanistike ter izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Več informacij: info@zavodepiona.si, tel. 031/303496