Preventivne delavnice za preprečevanje samomorilnosti in samopoškodovanja otrok in mladostnikov v MOK 2022